Nymfer, Puppor, Larver
Tjeckisknymf
st 10-14
Grön Nattsländelarv
st 10-14
Superpuppan
st 8-18
Finns i flera färgvarianter
Peeping Caddies
st 8-12