Nattsländelarver, Puppor
Nattsländepuppa
O. Edvards
Nattsländepuppa
vävd  loliv
st 10-14
Nattsländepuppa
vävd brun
st 10-14
Nattsländepuppe
vävd gul
st 10-14
Frilevande nattsländelarv
O.Edvards
st 10-14
Husmask
st 8-12
 1